top of page

Stichting NiSaMu

NiSaMu, een afkorting voor Nieuwe Saxofoon Muziek, is een stichting opgericht op initiatief van Niek Starmans, met als doelstellingen het bevorderen van de positie van de klassieke saxofoon in Nederland en het buitenland, het verruimen van het repertoire voor de klassieke saxofoon en het verrichten van alle verdere werkzaamheden die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur:

Paul Thissen - Voorzitter

Corien van Dinteren - Penningmeester

Toon van de Rijt - Secretaris

NiSaMu beoogt een ANBI stichting te worden. U kunt in de toekomst een donatie doen aan NiSaMu. Deze donatie is dan fiscaal aftrekbaar.

IBAN: NL29 INGB 0675 1808 99

BIC: INGBNL2A

RSIN: 863414667

Beleidsplan - in progress

Jaarrekening - beschikbaar eind 2022

Waarom NiSaMu?

 

De saxofoon is een relatief jong instrument, uitgevonden in 1846. Er zijn veel beroemde componisten die het instrument nooit gekend hebben en er niet voor hebben kunnen schrijven en het heeft tientallen jaren geduurd voordat de saxofoon een echte rol van betekenis ging spelen in de klassieke muziek. Vandaar het beperkte klassieke repertoire voor saxofonisten in de huidige tijd.

Een select aantal saxofonisten heeft de afgelopen decennia componisten aangemoedigd om voor het instrument te schrijven, waardoor er al meer repertoire is ontstaan, met name voor saxofoonkwartet. Eén van de pioniers op dit gebied was Sigurd Raschèr (1907), een Amerikaans saxofonist van Duitse oorsprong. Voor hem werden de meest bekende saxofoonconcerten gecomponeerd (Glazounov, Ibert, Larsson) en talloze kamermuziekwerken. Het door hem opgerichte Raschèr Saxophone Quartet is nog altijd een toonaangevend saxofoonkwartet in deze tijd.

Niek heeft het genoegen gehad om les te hebben gehad van zijn dochter en kwartetcollegae. Als artistiek directeur van Stichting NiSaMu wil hij de traditie van zijn docenten voortzetten. Sigurd Raschèr, de grondlegger van deze traditie, heeft zelf alleen al meer dan 200 werken voor saxofoon laten schrijven, waarvan vele nog steeds gezien worden als hoekstenen binnen het repertoire.

 

Roots

 

Het eerste project waar NiSaMu aan gaat werken is Roots. Roots beoogt een impuls te geven aan het repertoire voor solo-saxofoon en blaasorkest, met composities die een verhaal vertellen over wat onze roots voor ons kunnen betekenen. De composities belichten elk een andere kant hiervan. Dit kan een terugkeer zijn naar de plek waar men is opgegroeid (bijvoorbeeld door middel van invloeden van volksmuziek) of een verhaal over de geschiedenis van het solo-instrument. Eigen roots, komaf, jeugd en ervaringen van Niek vormen hierbij een inspiratiebron. Betrokken componisten geven ieder hun eigen kijk op het onderwerp.

Voor Roots is er gezocht naar verschillende componisten die een grote invloed

hebben gehad op de muzikale ontwikkeling van Niek en op het blaasmuzieklandschap in het algemeen. Er is gekeken naar componisten die ervaring hebben met het schrijven voor blaasorkest, werk schrijven dat muzikanten uit deze orkesten aanspreekt en inspireert en bovenal genoeg vernieuwing biedt binnen het genre van composities voor solo-saxofoon en blaasorkest.

"Met dit initiatief wil ik graag de traditie van mijn docenten voortzetten. Sigurd Raschèr heeft zelf alleen al meer dan 200 werken voor de saxofoon laten schrijven, waarvan vele nog steeds als hoekstenen van het repertoire worden gezien. Ik voel me verantwoordelijk om voor de blaasmuziek eenzelfde rol te vervullen."

bottom of page